Richard Holslag, NIVRE-re., mediator

NIVRE Register-Expert Personenschade/mediator
Compensa Letselschade | Richard Holslag, Re.

Al op de middelbare school wist ik wat ik wilde, namelijk mensen helpen met juridische problemen.  De eerste  stap werd door mij gezet door bij een gerechtsdeurwaarder te werken. Het voelde goed aan om mensen te  adviseren en begeleiden op juridisch gebied. Verdere ontwikkeling vond  plaats bij de Directie Juridische Zaken DJZ van het ministerie van Defensie waar ik mij bezig hield met letselschadezaken als gevolg van een  onrechtmatige daad en/of verkeersongevallen. Wat ik echter miste, waren de persoonlijke  contacten met slachtoffers.

Reden om mij aan te sluiten bij het toen pas opgerichte  bureau Slachtofferhulp. Vervolgens  werd ik  letselschaderegelaar bij Bureau Schade afwikkeling  (later BSA) waar ik mij  bezig hield met het verhalen van letselschade  van slachtoffers. Deze bestonden  voornamelijk uit politieagenten, ambtenaren en hun gezinnen en nabestaanden. Daarnaast hield ik me bezig met het verhalen van pensioenschade voor het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds. Hierna heb ik mijn kennis kunnen uitbreiden en internationale ervaring bij een mondiale expertisebureau opgedaan. Verder heb ik mij bezig gehouden met  complexe overlijdensschaden van slachtoffers en hun nabestaanden voor het Instituut Asbest Slachtoffers IAS.  

Ik ben geregistreerd en gecertificeerd  Register-Expert-Letselschade met de officiële titel ‘re’  bij het NIVRE. Tevens sta ik ingeschreven bij het Nederlands Instituut voor Schaderegelaars,  een beroepsorganisatie voor letselschaderegelaars (NIS) . Ook ben ik lid van de Evenementen en Themacommissie van deze beroepsorganisatie . Tenslotte ben ik als aspirant mediator ingeschreven bij de beroepsvereniging voor professionals in mediation (NMV). Met mijn ruime uitgebreide kennis en ervaring op het gebied van letselschaderegeling  voor slachtoffers, werd het voor mij tijd om als zelfstandige te beginnen. Zodoende kan  ik  meer tijd, aandacht en kwaliteit aan slachtoffers  geven. Bij Compensa Letselschade  is het voor mij iedere dag weer een uitdaging om slachtoffers juridisch zo goed mogelijk bij te staan, hetgeen ik al lang geleden koesterde.

Contact opnemen

Wilt u weten hoe we ook voor uw situatie een oplossing hebben? Neem contact met ons op: 0800-2524668.