Deelgeschillenregeling 23 November 2010.

Deelgeschillenregeling

De Wet deelgeschilprocedure voor letsel- en overlijdensschade is op 1 juli 2010 in werking getreden. De behandeling van letselschadezaken duurt vaak lang. Dit wordt geregeld veroorzaakt door een geschil over de vragen die beantwoord moeten worden. Onenigheid over deze geschillen leidt tot frustratie van de letselschadezaak. Dit moet natuurlijk worden voorkomen.

De wetgever heeft gemeend dat een regeling nodig was in de vorm van een mogelijkheid om in de buitengerechtelijke onderhandelingsfase een vraag aan de rechter voor te leggen. De rechter kan worden verzocht te beslissen over een deel van het geschil over de aansprakelijkheid voor schade door dood of letsel. Een bijkomend voordeel voor het slachtoffer is de mogelijkheid de kosten van het deelgeschil als onderdeel van de schade te verhalen op de aansprakelijke partij.

De eerste beschikkingen zijn al afgegeven en gepubliceerd.

Wilt u contact met een van onze deskundigen bel 0800 - 252 46 68 of vul het contactformulier in.