Heeft u een letselschadeclaim in de Verenigde Staten?

Schadeclaim in Amerika

Ieder jaar bezoeken miljoenen reizigers Amerika voor zaken of vakantie. De kans op een ongeval is daarbij altijd aanwezig. De gevolgen hiervan kunnen heel ingrijpend zijn voor iemands leven, zowel sociaal als financieel. Eenmaal terug in eigen land weet men vaak niet hoe de in het buitenland opgelopen letselschade moet worden verhaald.Specialistische, juridische hulp in het land waar het ongeval heeft plaatsgevonden is daarom onmisbaar voor het realiseren van een maximaleschadeloosstelling. 

In samenwerking met gerenommeerde Amerikaanse advocaten helpt Compensa Letselschade met het verhalen van de schade die u als gevolg van een ongeval in Amerika heeft opgelopen.

Deze advocaten zijn gespecialiseerd in de behandeling van letselschadeclaims en kunnen in alle staten van Amerika procederen. Bovendien zijn ze erop gericht een maximale schadeloosstelling voor u te realiseren en hebben ervaring met alle voorkomende letselschadegevallen waaronder ongevallen:

 • in het verkeer
 • met de boot
 • met het vliegtuig
 • met de trein
 • door gebrekkige producten

Maar ook bijvoorbeeld “trip & fall” en “slip & fall” (uitglijden of struikelen door onder andere slechte bestrating of gladde vloeren).

Holiday travel law

Het Amerikaanse ‘holiday travel law’ (vakantiereisrecht) is een wir war van statelijk, federaal en internationaal recht. In iedere staat van de Verenigde Staten kan de wet zelfs verschillen op hetzelfde onderwerp van het recht. Daarom is het van belang een kantoor in de arm te nemen dat een uitgebreide ervaring heeft met dit rechtsgebied.

De Amerikaanse kantoren waarmee Compensa Letselschade samenwerkt zijn gespecialiseerd in de behandeling van letselschadeclaims en beschikken over een nationaal netwerk van artsen, schade-experts en andere specialisten die de advocaat bijstaan. Deze kantoren hebben een uitstekende reputatie opgebouwd in zowel de Verenigde Staten als Europa door hun bijstand aan buitenlandse reizigers die schade hebben opgelopen gedurende hun bezoek aan de Verenigde Staten.

Wilt u contact met een van onze deskundigen bel 0800 - 252 46 68 of vul het contactformulier in.
 

Welke schade kan voor u worden vergoed?

De hoogte van de schadevergoeding hangt af van verschillende feiten en omstandigheden alsmede van de ernst van het letsel en de gevolgen ervan. Onderdelen van de schadevergoeding kunnen zijn:

 • ‘pain and suffering’ (smartengeld)
 • verlies aan verdienvermogen
 • onkosten zoals medische behandelingen of reiskosten

Wat doet Compensa Letselschade voor u?

Compensa Letselschade die u gewoon in het Nederlands kunt aanspreken, brengt u meteen in contact met:

 • gespecialiseerde advocaten;
 • die een uitgebreide ervaring hebben met letselschadeclaims in de Verenigde Staten;
 • die deskundig zijn op het gebied van statelijk, federaal en internationaal recht;
 • die over een netwerk van deskundigen beschikken door heel Amerika.

Het is zelfs mogelijk dat de Amerikaanse advocaat u in Nederland laat bezoeken!

Hoe zit het met de kosten?

U betaalt alleen op het moment dat de advocaten in staat zijn voor u een schadevergoeding realiseren. Alle juridische kosten worden door het Amerikaanse kantoor voorgefinancierd. In tegenstelling tot andere landen betaalt de verliezende partij in Amerika in een normale letselschadezaak niet de advocaatkosten aan de winnende partij. Deze kosten worden uitsluitend na het behalen van een schadeloosstelling of vonnis in rekening gebracht en in mindering gebracht op de uit te keren schadepenningen. 
 
U loopt geen enkel financieel risico en draagt geen verantwoordelijkheid voor de juridische kosten als de advocaat uw schade niet kan verhalen! De tussenkomst van Compensa Letselschade brengt dan ook geen extra kosten met zich mee.

Soorten claims

Hieronder vindt u een overzicht van de verschillende ongevallen en soorten claims die in de Verenigde Staten voorkomen:

 • Verkeersongevallen: claims kunnen het gevolg zijn van bijvoorbeeld auto-ongevallen, motorongevallen en (tour)busongevallen.
 • “Wrongful death”: indien iemand overlijdt ten gevolge van de onzorgvuldigheid, nalatigheid of roekeloosheid van een ander persoon of bedrijf. Dit kan het gevolg zijn van ondermeer arbeidsongevallen, verkeersongevallen of vliegtuigongevallen.
 • Productaansprakelijkheid: Indien u letsel oploopt ten gevolge van een defect product heeft u mogelijk een claim.
 • “Class actions” en “mass torts”: wanneer groepen mensen letselschade hebben opgelopen ten gevolge van bijvoorbeeld een gebeurtenis of defect product dan kan de gehele groep een claim indienen.
 • Sport- en recreatieongevallen: ongevallen tijdens sport-, spel- en recreatieactiviteiten kunnen het gevolg zijn van nalatigheid aan de zijde van de organisator.

Heeft u een ongeval gehad in de Verenigde Staten, dan komt u met allerlei onbekende zaken in aanraking. Een onduidelijk gezondheidszorgsysteem bijvoorbeeld en tevens een onbekend rechtssysteem. Heeft u problemen met de rekeningen van de zorginstelling? Ook daarbij kan de door ons ingeschakelde advocaat u van dienst zijn.

Belangrijk

Het Amerikaanse recht verschilt erg van het Nederlandse recht. U bent misschien niet zeker of u wel of geen claim heeft. Neem daarom altijd contact met ons op voor een vrijblijvend onderzoek naar uw mogelijkheden.
 
Na verloop van tijd kan uw schadeclaim verjaren. De termijnen verschillen met het Nederlandse recht en variëren van enkele maanden tot enkele jaren. Neem daarom zo spoedig mogelijk contact op! Heeft u vragen of opmerkingen over dit artikel? Laat het ons weten en laat een hieronder een reactie achter.

Wilt u contact met een van onze deskundigen bel 0800 - 252 46 68 of vul het contactformulier in.

 

Veelgestelde vragen

Hoe hoog is mijn schadevergoeding?

Iedere letselschadezaak is uniek omdat ieder slachtoffer uniek is. Een schadevergoeding is opgebouwd uit verschillende onderdelen: smartengeld, verlies aan arbeidsvermogen (in de volksmond: inkomstenverlies) en onkosten zoals medische kosten. Iemand die niet meer kan werken krijgt een hogere schadevergoeding als hij voor het ongeval een hoog salaris had.