Heeft u letsel opgelopen tijdens een 'pakketreis'?

Heeft u letsel opgelopen tijdens een 'pakketreis'? | Compensa Letselschade

Heeft u letsel opgelopen tijdens een ‘pakketreis’? Dan bent u als reisconsument nu beter beschermd dan ooit.  Schakel wel altijd een letselschade-expert in! De financiële gevolgen zijn namelijk vaak niet te overzien.

Een ongeval tijdens uw buitenlandse vakantie? Sinds kort is het gemakkelijker en in ieder geval overzichtelijker om een tijdens een georganiseerde reis opgedane letselschade te verhalen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een ongeval tijdens de (transfer)busrit naar uw hotel, een ongeval op de te slappe touwbrug in de jungle van Peru of u bent van de trap gevallen in het hotel omdat de traploper los zat.

Het is te danken aan Europese wet- en regelgeving dat we dan niet in alle gevallen aangewezen zijn op het recht van het land waar het ongeval zich voorgedaan heeft. Procederen in het buitenland is immers ingewikkeld en daardoor kostbaar.

In bepaalde gevallen kunt u de letselschade namelijk verhalen op de Nederlandse reisorganisatie of touroperator bij wie u die (pakket)reis geboekt heeft, ook via internet. Die is dan aansprakelijk, althans aansprakelijk te stellen. Voorwaarde is wel dat het een echte pakketreis is (bijvoorbeeld vliegreis en hotel). Ons Burgerlijk Wetboek bepaalt waar we dan aan moeten denken:

  • de wettelijke regeling (in het kader van de reisovereenkomst) heeft betrekking op pakketreisovereenkomsten en andere gekoppelde reizen;
  • een pakketreis is een reisovereenkomst waarbij een reisorganisator zich jegens zijn wederpartij (dat bent u) verbindt tot het verschaffen van een door hem aangeboden van te voren georganiseerde reis,
  • die een overnachting of een periode van meer dan 24 uur omvat,
  • alsmede ten minste twee van de volgende diensten: (1) vervoer, verblijf of (2) een andere niet met vervoer of verblijf verband houdende, toeristische dienst die een significant onderdeel van de reis is.

Als u op uw eigen houtje buiten het reisarrangement andere dingen doet en u overkomt wat, dan is de reisorganisatie niet aansprakelijk te stellen. Bijvoorbeeld: u huurt zelfstandig een auto, u boekt geheel zelfstandig een dagtripje bij een ander bureau of u dineert een keer niet in het besproken hotel maar in dat gezellige restaurantje waar u toevallig langsliep enzovoort.

Als aan de gestelde voorwaarden is voldaan kunt u de Nederlandse reisorganisatie in Nederland en naar Nederlands recht en zo nodig voor een Nederlandse rechter aansprakelijk stellen. Dat betekent een belangrijke vorm van consumentenbescherming. De reisorganisatie kan vervolgens haar schade geheel of deels verhalen op de schadeveroorzakende partij zoals een door haar ingehuurde busonderneming. Daar heeft u dan geen last van of bemoeienis mee.

Tips als u letselschade lijdt in het buitenland:

  • het is noodzakelijk  dat u de schade en het letsel zo spoedig mogelijk aan de reisorganisator meldt, het liefst onmiddellijk, dat voorkomt onnodige discussies naderhand;
  • maak indien mogelijk gelijk foto’s van de plaats des onheils en eventuele zichtbare verwondingen, en maak een gedetailleerd en gedateerd verslag van de toedracht;
  • houdt een logboekje bij en noteer vervolgens alles wat met de zaak te maken heeft, namen, telefoonnummers en eventuele getuigen – dat vergemakkelijkt uw bewijsvoering naderhand zo nodig.

Als de aansprakelijkheid van de reisorganisator, de touroperator of het reisbureau is erkend of anderszins vast is komen te staan dan zal de omvang van uw schade moeten worden vastgesteld. Dat is ook een gecompliceerd traject met veel juridische onderbouwing en eventueel ook onderhandelingen met de tegenpartij.

Bij letsel tijdens de pakketreis is de reisorganisatie in principe aansprakelijk en altijd aansprakelijk te stellen. De reisorganisatie kan aansprakelijkheid afwijzen maar moet dit dan wel bewijzen op basis van drie in de wet genoemde uitzonderingen. De bewijslast ligt dan bij de reisorganisatie en aan zo’n verweer van de reisorganisatie worden door de wetgeving redelijk strenge eisen gesteld. In het algemeen kan de reisorganisatie niet aansprakelijk gesteld worden voor overmacht (denk aan natuurgeweld) of eigen schuld van de benadeelde (onvoorzichtig of roekeloos gedrag, alcoholmisbruik of strafbaar alcoholgebruik in het verkeer bij voorbeeld). Ook een reisdienst die u bij een geheel andere organisatie afneemt zal niet onder de aansprakelijkheid van uw Nederlandse reisbureau vallen, dat gaf ik al aan. Dan moet u bij díe lokale organisatie zijn in het onverhoopte geval.

Compensa Letselschade staat u bij op dit moeilijke traject en zal haar behandelkosten verhalen op (de verzekeraar van) de reisorganisatie.

De belangrijkste praktische tip die wij u kunnen geven is wel dat u uw vakantie als pakketreis in bedoelde zin boekt. Narigheid komt altijd op een hoop, en als u met de regeling van de pakketreis de zaak aldus juridisch afgedicht heeft, dan is dat een geluk bij een ongeluk. Stel uw reisorganisator de vraag of u nu wel of niet een pakketreis geboekt heeft. Van hem als reisdeskundige kunt u een correct antwoord verwachten.