Rechtshulp voor aansprakelijkheids verzekerde particulieren

Aansprakelijkheidsverzekering particulieren

AVP-verzekerden, die niet voor rechtsbijstand zijn verzekerd

Voetganger aangereden door auto

U wordt als voetganger op het zebra-pad aangereden door een automobilist en loopt daarbij letsel op. De (WA-verzekeraar van de) automobilist is in dat geval aansprakelijk te houden. Uw (letsel-)schade is volledig verhaalbaar.

Fietser door rood

U negeert als fietser het rode verkeerslicht en u wordt vervolgens tijdens uw oversteekmanoeuvre aangereden door een automobilist. In de praktijk zal de automobilist u, dan wel uw AVP-verzekeraar of volmachtkantoor aansprakelijk stellen, omdat u door rood bent gereden en in feite een ogenschijnlijk eenvoudige verkeersovertreding hebt begaan. De aansprakelijkheid zal echter op basis van de verregaande beschermende werking van artikel 185 van de Wegenverkeerswet geheel of gedeeltelijk door uw AVP-verzekeraar of diens volmachtkantoor worden afgewezen. Sterker nog, krachtens ditzelfde artikel is uw letselschade zelfs geheel of gedeeltelijk verhaalbaar op de WA-verzekeraar van de automobilist !! De zaak kan dan door u, door uw AVP-verzekeraar of diens volmachtkantoor, voor de verdere juridische hulpverlening bij Compensa Letselschade worden ingediend.

Ongeval op zeilboot

U vaart op uw eigen pleziervaartuig (zeilboot). Uw echtgenoot maakt een fout, waardoor de giek tegen de uw nek slaat. Het gevolg is drie verbrijzelde nekwervels en een partiële dwarsleasie. Aansprakelijkheid “tussen verzekerden onderling” met letsel als gevolg blijkt op de pleziervaartuigen polis uitgesloten. Uw letselschade is dan mogelijk wel verhaalbaar op de “eigen” AVP-verzekering (Aansprakelijkheidsverzekering Particulieren).

Wilt u contact met een van onze deskundigen bel 0800 - 252 46 68 of vul het contactformulier in.