Rechtshulp voor overige verzekerden

Overige verzekerden

Rechtsbijstand verzekerden

In beginsel zullen mensen met een rechtsbijstandverzekering de zaak bij hun eigen rechtsbijstandverzekeraar in behandeling geven. Helaas niet altijd tot hun volle tevredenheid! Veel gehoorde klachten zijn:

• Geen vaste dossierbehandelaar 
• Telefonisch moeilijk bereikbaar 
• Louter schriftelijke behandeling van de zaak 
• Verzekerden hebben vaak het gevoel alles zelf te moeten uitzoeken
• Verzekerden hebben het idee door de eigen rechtsbijstandverzekeraar min of meer gedwongen te worden akkoord te gaan met een eindregeling, die geen recht doet aan de zaak.

Compensa Letselschade stelt de belangen van u als slachtoffer centraal en houdt door middel van een pro-actief schaderegelingsbeleid rekening met uw wensen c.q. behoeften.

Naast nieuwe schademeldingen kunnen ook lopende zaken, die al in behandeling zijn bij de eigen Rechtsbijstandverzekeraar, ingeval van twijfel of ontevredenheid overgedragen worden aan Compensa Letselschade. U bent immers niet verplicht om gebruik te maken van uw eigen Rechtsbijstandverzekering !

Ter nadere beoordeling van de behandeling van uw dossier of een eindregelingsvoorstel kunt u de zaak voor een second opinion en/of verdere afwikkeling geheel vrijblijvend aan Compensa Letselschade voorleggen.

Schade Verzekering Inzittenden

Ingeval u betrokken bent geweest bij een verkeersongeval, kunt u (ongeacht de schuldvraag), indien u een Schadeverzekering Inzittenden (SVI) hebt afgesloten, zowel de materiële als de immateriële schade (smartengeld) claimen bij de eigen SVI-verzekeraar. Het is echter verstandig om u ook in deze situatie bij te laten staan door een belangenbehartiger. De beoordeling van bijvoorbeeld smartengeld blijft namelijk ook in deze situaties een arbitraire kwestie. Wij adviseren u ook in dergelijke zaken een beroep op de dienstverlening van en door Compensa Letselschade te doen.

Wilt u contact met een van onze deskundigen bel 0800 - 252 46 68 of vul het contactformulier in.