Rechtshulp voor WA / WA-casco verzekerden

WA of WA-casco verzekerd

Uw auto is wel WA of WA-Casco verzekerd, maar u hebt geen rechtsbijstandverzekering

Auto-ongeval voorbeeld 1

Uw auto is slechts verzekerd tegen het risico van wettelijke aansprakelijkheid (WA) en u hebt geen rechtsbijstanddekking. U raakt buiten uw schuld om betrokken bij een verkeersongeval en loopt daarbij letselschade op. In dat geval is de letselschade van u als bestuurder en/of de inzittenden verhaalbaar op de aansprakelijke derde.

Auto-ongeval voorbeeld 2

Uw auto is WA-Casco (All Risk) verzekerd, maar u heeft geen rechtsbijstanddekking. U raakt buiten uw schuld om betrokken bij een verkeersongeval en loopt daarbij letselschade op. In dat geval zal de voertuigschade door uw eigen Casco-verzekeraar worden geregeld. Dat geldt niet voor de materiële en immateriële schade als gevolg van het letsel. Hiervoor kunt u en/of de inzittende(n) een beroep doen op de juridische hulpverlening van en door Compensa.

Ongeval door eigen schuld

Ingeval u als WA of WA-Casco verzekerde automobilist zelf aansprakelijk bent voor het ontstaan van het ongeval, dan is uw persoonlijke (letsel-)schade normaal gesproken niet verhaalbaar. De letselschade van de bij u ten tijde van het ongeval in de auto aanwezige passagier(s) is wel verhaalbaar op uw WA-verzekeraar. Indien u een Schade Verzekering Inzittenden (SVI) heeft is ook uw schade verhaalbaar.

Wilt u contact met een van onze deskundigen bel 0800 - 252 46 68 of vul het contactformulier in.