Wat te doen bij een ongeval in het openbaar vervoer?

ongeval met openbaar vervoer | Compensa Letselschade

In Nederland maken meer dan 1 miljoen mensen elke dag gebruik van het openbaar vervoer. Met openbaar vervoer wordt ondermeer bedoeld een trein, tram en bus.

Deelname aan het verkeer brengt risico’s met zich mee. Zo ook het gebruik van het openbaar vervoer dat immers deel uitmaakt van het verkeer. Net zoals de auto en de fiets zijn ook wel eens een bus of tram betrokken bij een verkeersongeval. Passagiers kunnen daarbij gewond raken en (blijvend) letsel oplopen waardoor letselschade ontstaat.

Hoe zit dat nu eigenlijk als u als passagier een ongeval heeft meegemaakt in een bus, tram of trein? Als passagier heeft u het ongeval niet veroorzaakt of kunnen voorkomen. De vervoerder is daarom in de regel aansprakelijk voor uw schade. Voorbeelden van bekende vervoerders zijn: de Nederlandse Spoorwegen (NS), Arriva, RET, HTM, Veolia, Connexxion, GVB of Syntus.

Als u als passagier in het OV een ongeval heeft meegemaakt en letselschade heeft opgelopen, is het belangrijk dat u binnen drie maanden een melding maakt bij de vervoerder. Als u dat niet doet vervalt uw eventuele letselschadeclaim. Een tip is dat u die melding schriftelijk doet per aangetekende brief. Daarmee kunt u bewijzen dat u voor het verlopen van de termijn van drie maanden een melding heeft gedaan. Stel: de bus moest hard remmen en u viel. Andere passagiers hebben u vast zien vallen en zijn daardoor getuigen van het ongeval. Probeer de gegevens van die getuigen te verzamelen.

Een letselschadeclaim ten gevolge van een ongeval in het openbaar vervoer kent een korte verjaringstermijn. Naast de eerder genoemde vervaltermijn moet u ook binnen een jaar uw vordering bekend maken bij uw wederpartij. Uitzonderingen op deze termijn bestaan. U kunt daarbij denken aan een ongeval met de bus waarin u zit die wordt aangereden door een auto. Aangezien niet slechts de vervoerder uw wederpartij maar ook de automobilist een wederpartij is, heeft u langer de tijd om de automobilist aansprakelijk te stellen.

Zorg ervoor dat uw claim niet vervalt of verjaart en neem tijdig een belangenbehartiger in de arm. Heeft u vragen of opmerkingen over dit artikel? Laat het ons weten en laat een hieronder een reactie achter.

Neem met ons contact op voor deskundige hulp.

Veelgestelde vragen

Hoe hoog is mijn schadevergoeding?

Iedere letselschadezaak is uniek omdat ieder slachtoffer uniek is. Een schadevergoeding is opgebouwd uit verschillende onderdelen: smartengeld, verlies aan arbeidsvermogen (in de volksmond: inkomstenverlies) en onkosten zoals medische kosten. Iemand die niet meer kan werken krijgt een hogere schadevergoeding als hij voor het ongeval een hoog salaris had.

Wanneer verjaart mijn claim?

Verjaringstermijnen  van een zogenaamde rechtsvordering (of te wel uw claim) hangen af van het soort ongeval dat u heeft gehad. Bijvoorbeeld verkeersongevallen: 3 jaar; arbeidsongevallen: 5 jaar. Er zijn uitzonderingen op deze regels. Neem voor contact op met Compensa Letselschade om uw claim ten gelde te kunnen maken.