Wat uw letselschadebehandelaar ook voor u kan doen: Kifid!

Wat uw letselschadebehandelaar ook voor u kan doen: Kifid! | Compensa Letselschade

Als slachtoffer van een verkeersongeluk, een bedrijfsongeval of een gewelddadig misdrijf heb je het nodige te doorstaan. De Compensa-letselschadebehandelaar kent z’n zaken en zal u in die vaak moeilijke trajecten met raad en daad bijstaan. In de meeste gevallen heb je dan te maken met de aansprakelijkheidsverzekeraar van de tegenpartij. En daar kan het gaan schuren. Die verzekeraar laat soms steekjes vallen of er bestaat onenigheid over inhoudelijke kwesties - en wat dan?

Waar moet je dan aan denken? Op de eerste plaats onverklaarbare vertraging bij die verzekeraar in correspondentie, aansprakelijkheidserkenning, financiële voorschotten – kortom het duurt allemaal veel te lang en ondertussen zit u met de gebakken peren. Ook juridische punten kunnen partijen verdeeld houden, zoals de causaliteit (het oorzakelijk verband tussen ongeval en letsel kort gezegd). Tevens medische kwesties kunnen in het spel komen; denk aan de vaststelling van de medische eindtoestand na opgelopen letsel. Wat de laatste tijd meermalen de kop heeft opgestoken is dat de verzekeraar z’n boekje te buiten gaat in wat heet het personenonderzoek (privacyschending).

Het is altijd mogelijk om de bevoegde rechter in overleg met uw letselschadebehandelaar bij klachten tegen en geschillen met de betrokken aansprakelijkheidsverzekeraar te benaderen, te dagvaarden. Dat duurt echter lang en voor een kort geding ontbreekt vaak de daartoe vereiste spoedeisendheid.

Een heel goed alternatief dat uw letselschadebehandelaar u zal kunnen aanreiken, is het indienen van een klacht tegen die verzekeraar bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening in Den Haag (zie www.kifid.nl). Die procedure is informeel en vlug. Zeker in gevallen van vertraging zal Kifid naar mijn mening door een bemiddelpoging een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het vlottrekken van een vastgelopen zaak. Het is het noteren waard dat u aan artikel 6 Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (de WAM kortgezegd), een rechtstreeks recht ontleent om tegen de WAM-verzekeraar van uw tegenpartij een klacht bij Kifid in te dienen.

Kifid behandelt klachten tegen financiële dienstverleners zoals verzekeraars en banken. Buiten de juridische expertise beschikt Kifid ook over artsen en arbeidsdeskundigen wier oordeel in letselschadezaken zo belangrijk is. Ook de gang naar dit klachteninstituut bevindt zich in de toolbox van uw Compensa-zaakbehandelaar en dat is een welkome aanvulling op  het voorhanden zijnde instrumentarium om voor u te krijgen waar u recht op heeft.