Wetsvoorstel zorg- en affectieschade

Tweede kamer wetsvoorstel zorg- en affectieschade

De Staatsecretaris voor Veiligheid en Justitie komt met een nieuw wetvoorstel voor de vergoeding van zorg- en affectieschade. Affectieschade is de immateriële schade (smartengeld) die iemand lijdt ten gevolge van het verdriet door het overlijden of ernstig gewond raken van een naaste.  Thans komt affectieschade niet voor vergoeding in aanmerking. Het voorstel is nu openbaar voor consultatie. Wat zijn de gevolgen voor slachtoffers en hun naasten van deze dit voorstel?

 

Affectieschade

In twee gevallen bestaat er een recht op vergoeding van affectieschade:

1.       Immateriële schade van nabestaanden door overlijden.

2.       Immateriële schade van naasten in geval van ernstig en blijvend letsel

In beginsel is er sprake van ernstig en blijvend letsel in bij een functioneel verlies van 70% of meer. Daarbij is het van belang wat de invloed is van het letsel op het leven van de naasten. Ook worden er voorbeelden gegeven waarbij een recht op compensatie bestaat (o.a.): verlies van het vermogen tot spreken, functieverlies van zintuigen en coma.

 

Aangemerkt als gerechtigden tot een dergelijke vergoeding zijn:

1.       Niet van tafel en bed gescheiden echtgenoot en geregistreerd partner.

2.       Levensgezel van de gekwetste of overledene die duurzaam met deze een gemeenschappelijke huishouding voert of voerde.

3.       Ouders

4.       Kinderen

5.       Degene die duurzaam in gezinsverband de zorg voor de gekwetste of overledene heeft of had.

6.       Degene voor wie de gekwetste of overledene duurzaam in gezinsverband de zorg heeft of had.

Daarnaast is er nog een gerechtigde indien een andere persoon die ten tijde van de gebeurtenis een zodanig nauwe betrekking tot de gekwetste of overledene staat dat op grond van redelijkheid en billijkheid die persoon als naaste moet worden aangemerkt.

De hoogte van de bedragen zullen worden vastgelegd bij algemene maatregel van bestuur. In de Toelichting is een tabel opgenomen. De bedragen variëren van € 12.500,- tot € 20.000,-.

 

Zorgkosten

Het andere deel van het wetvoorstel heeft betrekking op zorgkosten die dan specifiek in de wet worden opgenomen. Het moet voor slachtoffers mogelijk zijn, zo is het idee, dat hij een naaste kiest om zorg te verlenen (mantelzorger) in plaats van een professionele zorgverlener.  Ter vergoeding valt bijvoorbeeld te denken aan gederfde inkomsten van de verzorger die minder gaat werken.

Deze blog dient een beeld te geven in zijn algemeenheid van het wetsvoorstel. Het wetvoorstel wordt niet uitputtend behandeld. Wilt u het voorstel helemaal lezen dan kunt u het hieronder downloaden. Wilt u meer juridische informatie dan raden wij aan te lezen Verkeersrecht (Prof. mr. A.J. Verheij, 2014, nr. 6, p. 218 e.v..) Reageren was mogelijk tot 6 augustus 2014. Denk eraan het is een voorstel en nog geen wet! Heeft u vragen of opmerkingen over dit artikel? Laat het ons weten en laat een hieronder een reactie achter.

Wilt u contact met een van onze deskundigen bel 0800 - 252 46 68 of vul het contactformulier in.