De arbeidsdeskundige

arbeidsdeskundige bij letselschade

Voor een succesvolle re-integratie moet worden beoordeeld welke beroepen u met uw medische beperkingen nog kunt uitoefenen. Hiervoor is iemand nodig met kennis van de lichamelijke en geestelijke activiteiten die nodig zijn voor een bepaald beroep, een zogenaamde arbeidsdeskundige. Hij of zij kan aan de hand van uw medisch vastgestelde beperkingen bepalen of u in staat bent te werken en zo ja, welke beroepen u kunt uitoefenen. Vervolgens moet de arbeidsdeskundige weten welk inkomen met deze beroepen kan worden verdiend en welke opleiding hiervoor eventueel moet worden gevolgd.

De arbeidsdeskundige kan worden ingeschakeld om vast te stellen in hoeverre uw medische beperkingen van invloed zijn op het huishouden. Het draaien van een huishouden is immers ook een beroep, zij het vaak onbetaald.
 Een arbeidsdeskundige bepaalt niet wat uw medische beperkingen zijn. Dit doet een arts. Meestal komt de arbeidsdeskundige pas in beeld nadat u medisch bent gekeurd. In veel schadegevallen is dit noodzakelijk omdat betrokkenen niet in staat zijn zonder problemen hun oorspronkelijke werk weer uit te oefenen.