De arbeidsongeschiktheid

Bent u tijdelijk arbeidsongeschikt geraakt dan is het wenselijk dat u zo snel mogelijk terugkeert in het arbeidsproces. Dit is echter niet altijd eenvoudig. Misschien hebt u blijvende medische beperkingen waardoor u uw vroegere beroep niet meer of slechts gedeeltelijk kunt uitoefenen of moeten daarvoor eerst aanpassingen op de werkplek plaatsvinden. Het kan zelfs voorkomen dat u een omscholingscursus moet volgen of opnieuw moet solliciteren. Dit traject wordt het re-integratietraject genoemd. Voor mensen in loondienst moet de eigen werkgever de re-integratie regelen. Ook de zogenaamde uitvoeringsinstellingen van de sociale wetgeving komen hier in beeld.
Compensa kan en zal u ook in dit traject begeleiden.