De klachtenprocedure

Als u van mening bent dat een aansprakelijke verzekeraar uw schade niet correct regelt of behandelt, dan is het van belang dat u dit direct kenbaar maakt. Compensa Letselschade zal u behulpzaam zijn uw klacht gegrond verklaard te krijgen. Een verzekeraar moet uw klacht serieus nemen en moet altijd proberen het probleem dat aan de klacht ten grondslag ligt, op te lossen. Uw klacht kan onder de aandacht van de directie van de verzekeraar worden gebracht. Mocht het bovenstaande traject voor u niet tot een bevredigende oplossing hebben geleid, dan zal uw belangenbehartiger zich namens u richten tot het Klachten Instituut Financiële Diensten. Postbus 93560, 2509 AN Den Haag of de Nationale Ombudsman voor het Verzekeringsbedrijf.