De medische expertise

Zodra de medisch adviseur aanneemt dat uw medische situatie stabiel is terwijl u nog steeds klachten ondervindt, kan in bepaalde gevallen een medische expertise door een onafhankelijke arts gewenst zijn. Deze arts zal u dan onderzoeken en een rapport opmaken, waarin hij aangeeft welk letsel u heeft opgelopen, hoeveel invaliditeit er is ontstaan, welke beperkingen dit geeft in uw werk of uw dagelijks leven en of er een medische behandeling mogelijk is. Meestal vormt het rapport van deze arts de basis voor de uiteindelijke afwikkeling. Vooraf wordt door de medisch adviseur van Compensa met de medisch adviseur van de aansprakelijke verzekeringsmaatschappij besproken welke arts/specialist u gaat keuren en welke vragen door deze arts/specialist dienen te worden beantwoord. Zodra daaromtrent overeenstemming is bereikt zal de medische eindexpertise worden aangevraagd.