De medische machtiging

Medische machtiging

Wanneer het verzamelen van medische informatie betreffende uw letsel door de medisch adviseur wordt verzorgd, dan heeft hij daarvoor uw schriftelijke toestemming nodig. Uw letselschadedeskundige vraagt u in dit geval een zogenaamde medische machtiging te tekenen. Met de machtiging geeft u uw artsen/therapeuten toestemming medische gegevens te verstrekken aan de medisch adviseur. Dit gebeurt pas wanneer de medisch adviseur hierom vraagt. De medisch adviseur stuurt de door u ondertekende machtiging mee naar de desbetreffende arts/therapeut. U kunt de afgegeven machtiging op ieder moment weer intrekken.

Met de machtiging kan de medisch adviseur gegevens opvragen bij artsen/therapeuten die u na het ongeval hebben behandeld in verband met de ongevalgevolgen. Het gaat hierbij om het verstrekken van gegeven die inzicht geven in de aard en ernst van de directe ongevalgevolgen. In uitzonderlijke situaties kan informatie worden opgevraagd bij artsen/therapeuten die u voor het ongeval hebben behandeld.

Hierbij gaat het alleen om die gegevens die van belang zijn bij het beoordelen van de ongevalgevolgen. De medisch adviseur gaat uiterst zorgvuldig om met uw medische gegevens.