De voorschotbetaling

Voordat de definitieve schade is bepaald, is de aansprakelijke partij verplicht voorschotten aan u te betalen voor schade die verband houdt met het ongeval. Bij de eindafwikkeling wordt bekeken hoeveel de totale schade uiteindelijk bedraagt. Van dat bedrag worden de voorschotten afgetrokken die eerder aan u zijn betaald. Met het verstrekken van voorschotten moet de aansprakelijke partij de door u gemaakte kosten compenseren. Als vaststaat dat u nog kosten zult gaan maken of schade zult gaan lijden, dan zal zij in beginsel ook daarvoor voorschotten moeten verstrekken.