De wettelijke rente

Als de afwikkeling van uw schade is vertraagd, heeft u recht op vergoeding van rente. Deze wettelijke rente wordt berekend over de bedragen die te laat aan u worden betaald. Het rentepercentage is wettelijk bepaald en wordt jaarlijks herzien.