Een vast aanspreekpunt

Uw zaak wordt behandeld door een van de letselschadedeskundigen van Compensa Letselschade. Dit kan bijvoorbeeld een gespecialiseerde advocaat, een jurist of een Register Expert Letsel zijn. Deze letselschadedeskundige is uw vaste aanspreekpunt vanaf het begin tot en met de eindafwikkeling van uw schade. Bij hem/haar kunt u terecht met al uw vragen in de loop van het schaderegelingproces. Hij/zij houdt u op de hoogte van de ontwikkelingen. De mogelijkheid bestaat dat de aansprakelijke verzekeraar een schaderegelaar inschakelt die u wenst te bezoeken om van haar zijde de schade te inventariseren. Uw deskundige is bij dit gesprek aanwezig om u bij te staan. Hij/zij zal ervoor waken dat geen oneigenlijke vragen worden gesteld c.q. worden beantwoord.