Het medische traject

Het medische traject is bij de afwikkeling van letselschade uitermate belangrijk. De deskundige heeft voor de medische beoordeling medisch adviseurs (artsen) ter beschikking. De medisch adviseur verzamelt en beheert met uw toestemming de medische informatie die van belang is voor de beoordeling van uw letsel. Aan de hand van de verkregen informatie zal hij/zij adviseren over de aard en omvang van de verwondingen en de relatie die het letsel heeft met het ongeval. Heeft u vragen over de medische kant van uw dossier, neem dan eerst contact op met uw persoonlijke belangenbehartiger. Ook voor het medisch traject is hij/zij uw eerste aanspreekpunt.