Kom alles te weten over letselschade

Al het nodige over het verhalen van uw letselschade vind u hier.

Letselschade is vaak heel ingrijpend!

Wanneer u hiervan het slachtoffer bent geworden zult u merken dat letselschade grote gevolgen kan hebben. Wellicht komt u moeilijk of zelfs nooit meer aan het werk. Of u heeft nog nauwelijks of geen carrièremogelijkheden.  Als u zelfstandig ondernemer bent, kan er sprake zijn van omzetverlies. Het is onmogelijk geworden voor uw huishouden te zorgen. Misschien kunt u uw hobby's niet meer uitoefenen of niet meer sporten. Al met al kunnen de gevolgen van letselschade voor uw werk en gezinsleven zeer ingrijpend zijn, in zowel sociaal als financieel opzicht.

Welke schade kunnen wij kosteloos voor u verhalen?

Alle schade ten gevolge van een ongeval, dat buiten uw schuld is veroorzaakt door een derde, dient door de verzekeraar van de wederpartij te worden vergoed. Daarbij dient onderscheid te worden gemaakt tussen materiële en immateriële schade.

Onder materiële schade kunt u verstaan:

• Voertuigschade

• Kledingschade

• Reiskosten (bijvoorbeeld naar huisarts en/of medisch specialist)

• Medische kosten (die niet of slechts gedeeltelijk worden vergoed door uw eigen ziektekostenverzekeraar)

• Verlies verdienvermogen (inkomensschade)

• Pensioenschade

• Kosten voor (extra) huishoudelijke hulp

• Verlies zelfwerkzaamheid (bijvoorbeeld klussen in en om uw woning)

• Etcetera.

Daarnaast hebt u recht op vergoeding van de immateriële schade (pijn, verlittekening en gederfde levensvreugde ), beter bekend als smartengeld. De hoogte van de uiteindelijke smartengeldvergoeding is uiteraard wel afhankelijk van factoren zoals het soort letsel, de beperkingen die hieruit voortvloeien, uw leeftijd, uw beroep en overige relevante omstandigheden.

Meer inkomensschade door WIA-regels!

De nieuwe WIA-regels leiden tot aanzienlijk inkomensverlies bij nieuwe arbeidsongeschikten. Raakt u arbeidsongeschikt, bijvoorbeeld door een verkeersongeval of bedrijfsongeval, dan is de kans groot dat u in de toekomst geen WIA-uitkering meer zult ontvangen. Sinds 2004 gelden namelijk strengere richtlijnen. Wanneer u bijvoorbeeld op het moment van de WIA-keuring binnen twee jaar weer (gedeeltelijk) kunt werken - ook al is dit niet uw huidige werk - dan krijgt u geen WIA-uitkering meer. Dat betekent gewoonlijk een aanzienlijk verlies aan inkomsten. Ook deze schade kan op de tegenpartij worden verhaald, indien u zelf geen schuld heeft aan het ongeval.

Kosteloos verhaal van uw letselschade!

Wanneer de aansprakelijkheid in uw zaak door de tegenpartij is erkend, dan kost het u helemaal niets! Want naast de materiële en immateriële schade dienen ook de kosten van juridische bijstand (ook wel buitengerechtelijke kosten genoemd) door de verzekeraar van de wederpartij te worden vergoed, omdat deze kosten onderdeel zijn van de door u opgelopen schade. De verzekeraar van de tegenpartij vergoedt dus zowel alle door u geleden en nog te lijden schade als de kosten van juridische bijstand. Mocht in uw zaak de aansprakelijkheid (nog) niet door de wederpartij zijn erkend, neem dan evengoed contact op met Compensa en informeer naar uw mogelijkheden.

Wacht niet te lang!

Nadat het ongeval is aangemeld zal de aansprakelijke verzekeraar u zo snel mogelijk trachten te bezoeken. Vaak gebeurt dit via een expertisebureau dat door deze verzekeraar wordt ingeschakeld, maar zich tegenover u als 'onafhankelijk' presenteert. Voor u een reden zo spoedig mogelijk contact op te nemen met Compensa.

Vanaf het eerste contact met de verzekeraar van de tegenpartij wordt u dan op deskundige wijze bijgestaan door een letselschadespecialist van Compensa. Bovendien wordt het, naarmate de tijd verstrijkt, steeds moeilijker de schade te verhalen. Ook vervalt na een aantal jaren uw recht op schadevergoeding. Wacht dus niet te lang!

Claim uw schade, bel gratis 0800 - 2524668 of klik hier!

Heeft u een letselschadeclaim in het buitenland?

Ieder jaar gaan miljoenen reizigers naar het buitenland voor zaken of vakantie. De kans op een ongeval is daarbij altijd aanwezig. De gevolgen hiervan kunnen heel ingrijpend zijn, zowel in sociaal als in financieel opzicht. Daarnaast wordt u geconfronteerd met de geldende buitenlandse wetgeving. Specialistische, juridische hulp in het land waar het ongeval heeft plaatsgevonden is daarom onmisbaar voor het realiseren van een maximale schadevergoeding.

Compensa helpt u ook in die gevallen verder!

Veelgestelde vragen

Smartengeld, wat is dat?

Smartengeld dient als compensatie voor de door u geleden immateriële schade. Smartengeldbedragen zijn over het algemeen laag in Nederland. De hoogte van het smartengeld wordt ondermeer bepaald door uw leeftijd op het moment van het ongeval, de ernst van uw letsel, de medische behandelingen die u daarvoor moet of heeft moeten ondergaan, het percentage functionele invaliditeit en de beperkingen (werk, leefsituatie en sociale situatie) die uw klachten met zich mee brengen.