U bent hier

Een 43-jarige freelance vertegenwoordiger loopt bij een auto-ongeluk buiten zijn schuld knie- en nekletsel op. De verzekeringsmaatschappij waarbij hij zich tegen arbeidsongeschiktheid heeft verzekerd, keert gedurende enkele maanden na het ongeval het verzekerde bedrag uit. Hoewel het slachtoffer na het ongeval niet meer kan werken, staakt de arbeidsongeschiktheidsverzekeraar plotseling de uitkering. De WA-verzekeraar van de tegenpartij komt evenmin over de brug. Hoewel de belangen van het slachtoffer worden behartigd door een gespecialiseerd schaderegelingsbureau, lukt het niet beide verzekeraars tot betaling te bewegen. Op het moment dat het slachtoffer uiteindelijk financieel aan de grond zit, schakelt hij Compensa Letselschade in. Deze zet een van haar letselschadespecialisten op de zaak. Kort daarop wordt de uitkering uit de arbeidsongeschiktheidsverzekering hervat en bovendien ontvangt hij enige tijd later van de WA-verzekeraar een slotbetaling van € 329.000,-.

Neem met ons contact op voor deskundige hulp.