U bent hier

De rechtsbijstandverzekeraar die zijn belangen behartigt wil de zaak laten afkopen voor een bedrag van € 30.000,-. De militair wendt zich tot Compensa Letselschade die een van haar letselschadedeskundigen op de zaak zet. Deze berekent samen met een actuarieel bureau het inkomensverlies ten gevolge van de verstoring van het carrièreverloop. Uiteindelijk wordt na stevig onderhandelen een schadevergoeding betaald van € 375.000,-.

Neem met ons contact op voor deskundige hulp.