U bent hier

De sportdocent heeft niet de juiste voorzorgsmaatregelen getroffen om leerlingen veilig op te vangen. De ouders geven de zaak in behandeling bij een belangenbehartiger die niet blijkt te zijn opgewassen tegen de ervaring, de expertise en de macht van de verzekeraar van de school.

Na een jaar onderhandelen zijn ze nog geen stap verder en schakelen ze Compensa Letselschade in. De letselschadejurist, medisch adviseur en het actuarieel schadeberekeningskantoor gaan aan het werk. Hierdoor raakt de zaak in een stroomversnelling. De verzekeraar begrijpt dat het zinloos is de aansprakelijkheid langer te ontkennen. De medische gevolgen worden vastgesteld en de schade wordt berekend. Het meisje ontvangt een schadeloosstelling van € 112.000,-.