Openbaar vervoer

Ongevallen in het openbaar zoals bus en trein komen geregeld voor. Het is van belang om meteen actie te nemen als u ten gevolge van zo'n ongeval letsel heeft opgelopen om uw schadeclaim te beschermen. Hier vind u alle relevante informatie.