Afwikkeling van letselschade met een vaststellings overeenkomst

Afwikkeling met een vaststellingsovereenkomst

De vaststellingsovereenkomst markeert het eindpunt van een letselschadezaak. De ondertekening van een vaststellingsovereenkomst zet hier een punt achter. De betrokken partijen, het slachtoffer en de aansprakelijke verzekeraar, spreken af dat de verzekeraar aan het slachtoffer de overeengekomen schadeloosstelling overmaakt. Het slachtoffer verleent kwijting aan de verzekeraar. Het is van groot belang dat het slachtoffer begrijpt wat er in deze overeenkomst geregeld wordt. Immers, deze laatste handeling brengt de letselschadezaak tot een einde.

De vaststellingsovereenkomst mag in principe mondeling worden gesloten. Natuurlijk gebeurt dat niet, om bewijstechnische redenen. Het moet dus zwart op wit komen te staan. Een van de gevolgen van het tekenen van de overeenkomst is dat het slachtoffer eigenlijk niet op de inhoud kan terugkomen. Een zogenaamd beroep op dwaling behoort niet tot de mogelijkheden.

Verplichtingen

Wat regelt de vaststellingsovereenkomst nu precies? De inhoud van de vaststellingsovereenkomst heeft betrekking op de verplichtingen tussen partijen over en weer. In de overeenkomst is bepaald wat de verzekeraar aan het slachtoffer heeft betaald aan voorschotten, wat nog zal worden voldaan en wat het totale schadebedrag is. Het slachtoffer verleent zoals gezegd kwijting aan de verzekeraar. Dat wil zeggen dat het slachtoffer niet meer terug zal komen op de zaak en geen verdere betalingen meer zal vorderen.

Belastinggarantie

Een schadeloosstelling is in principe een netto betaling. De ontvangst wordt niet in box I van de aangifte inkomstenbelasting opgenomen maar als vermogen in box III. Veelal wordt tevens een zogenaamde belastinggarantie afgesproken. Dit houdt in dat indien de fiscus toch van mening is dat de ontvangst als box I inkomen moet worden aangemerkt, de verzekeraar alsnog aangesproken kan worden voor de belasting die wordt geheven.

Uitzonderingen

Een uitzondering op de kwijting kan worden gevonden in een voorbehoud. Dergelijke bepalingen laten de mogelijkheden open om in de toekomst toch schade te vorderen. Een voorbeeld is dat in de toekomst nog een operatie (bijvoorbeeld plastische chirurgie) nodig is, waarvan nu nog niet duidelijk is wat er precies moet gebeuren. Het is noodzakelijk dat deze afspraak duidelijk in de overeenkomst moet worden beschreven.

Het afwikkelen van een letselschadezaak van een handelingsonbekwame (minderjarigen bijvoorbeeld) door middel van een vaststellingsovereenkomst kan pas na het verkrijgen van een rechterlijke machtiging. De machtiging bevat veelal een zogenaamde BEM-clausule. Dat wil zeggen dat betalingen van de schade worden ontvangen op een geblokkeerde rekening.

Conclusie

Kortom, het is belangrijk voor het slachtoffer dat hij/zij begrijpt wat er in de vaststellingsovereenkomst is geregeld. Het is noodzakelijk om deskundige, juridische bijstand te hebben bij de behandeling van uw letselschade. Heeft u vragen of opmerkingen over dit artikel? Laat het ons weten en laat een hieronder een reactie achter.

Bel gratis voor deskundige, juridische hulp bij letselschade 0800 - 2524668 of klik hier.