Fiscale schade na ongeval met Outlander PHEV verhaalbaar?

Fiscale schade bij ongeval Outlander

Mooi! U hebt als ZZP’er een Mitsubishi Outlander PHEV gekocht en geleverd gekregen in 2013. Dat is een heel goede deal: verrekening van BTW, een subsidieregeling, milieuinvesteringsaftrek, een willekeurige afschrijving en vijf jaar lang een bijtelling van 0%. Oh ja, de 0% BPM moet natuurlijk ook worden genoemd. Helaas gebeurt er iets wat men soms niet kan voorkomen. Een ongeval in het verkeer. Een ander rijdt u aan. Stel de Outlander is total loss. Vervolgens koopt u meteen een nieuwe. Het is inmiddels 2014. Hoe zit het nu met al die fiscale voordelen?

Wegvallen fiscaal voordeel

De gevolgen zullen u wellicht meteen voor ogen staan. Het voordeel van de 0% bijtelling voor een periode van 5 jaar is weg. Vanaf 2014 is de bijtelling voor uw SUV 7%. Het wegvallen van de investering die leidde tot de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) die u genoot, leidt nu mogelijk tot een desinvesteringsbijtelling (immers u draagt de eigendom van het wrak van de 2013 Outlander over aan de verzekeringsmaatschappij). Per 1 januari 2014 is de KIA voor personenauto’s vervallen. De milieuinvesteringsaftrek (MIA) blijft in stand maar de willekeurige afschrijving voor milieubedrijfsmiddelen (Vamil) voor personenauto’s is eveneens vervallen per 1 januari 2014. Kortom, ten gevolge van het ongeval dat een ander heeft veroorzaakt, mist u een flink aantal van de fiscale voordelen die u bij uw 2013 Outlander wel had. Dit is schade. Hoe hoog die schade is, hangt af van verschillende factoren, bijvoorbeeld het belastingtarief waarin u valt.

Fiscale schade verhaalbaar?

Is die fiscale schade verhaalbaar op de WAM (wettelijke aansprakelijkheid motorrijtuigen)-verzekeraar van de veroorzakende partij? De wet is in deze duidelijk. De schade die op grond van een wettelijke verplichting tot schadevergoeding moet worden vergoed bestaat onder meer uit vermogensschade. Vermogensschade omvat zowel geleden verlies als gederfde winst. De hierboven geschetste schade is verlies. Dit verlies is verhaalbaar. Hieronder treft u enkele links naar documenten (kamervragen en een factsheet van een accountant) omtrent de fiscale voordelen van de in 2013 op kenteken gezette Mitsubishi Outlander.

Juridische hulp bij (letsel)schade

Een verkeersongeval brengt gevolgen met zich mee die u zelf niet in de gaten heeft. Een goede belangenbehartiger zal alle onderdelen van uw schade goed in kaart brengen. Het voorbeeld hierboven illustreert bij uitstek hoeveel rechtsregels bij elkaar komen in een (letsel)schadezaak. En dit voorbeeld betreft alleen nog maar de auto… Kortom de complexiteit vergt een deskundig behandelaar. Heeft u vragen of opmerkingen over dit artikel? Laat het ons weten en laat een hieronder een reactie achter.

Update:

Inmiddels heeft ook de Rechtbank Amsterdam geoordeeld dat de fiscale schade door de aansprakelijke WAM verzekeraar dient te worden gedekt. Wilt u de uitspraak lezen? Dat kan hier.

Update 21 januari 2016

De Telegraaf besteedde aandacht aan de polisdekking voor fiscale schade na een total loss van een groene zakelijke auto. De schade kan maandelijks oplopen tot honderden euro's als het bijvoorbeeld de hybride Volvo XC90 betreft. Autoverzekeraars en leasemaatschappijen zullen deze fiscale schade niet vergoeden. Athlon laat bij monde van hun algemeen directeur weten dat de overheid te vaak van regels wisselt. Centraal Beheer laat weten dat de schade geen deel uitmaakt van de autoschadeverzekering. De Telegraaf merkt terecht op dat dit een claim bij de verzekeraar van een veroorzaker waarbij de groene rijder de dupe is, onverlet laat. Het artikel van De Telegraaf kunt u hieronder downloaden.

Bel gratis 0800-2524668 voor deskundige juridische hulp of

Klik hier

Veelgestelde vragen

Hoe hoog is mijn schadevergoeding?

Iedere letselschadezaak is uniek omdat ieder slachtoffer uniek is. Een schadevergoeding is opgebouwd uit verschillende onderdelen: smartengeld, verlies aan arbeidsvermogen (in de volksmond: inkomstenverlies) en onkosten zoals medische kosten. Iemand die niet meer kan werken krijgt een hogere schadevergoeding als hij voor het ongeval een hoog salaris had.