Wat is letselschade?

Wat is letselschade?

Letselschade, ook wel personenschade genoemd, is de financiële schade die iemand lijdt door lichamelijk en/of geestelijk letsel ten gevolge van bijvoorbeeld een ongeval waarvoor een ander aansprakelijk is. Meestal denkt u hierbij alleen aan verkeersongevallen. Letselschade kan echter allerlei oorzaken hebben en ook het gevolg zijn van bijvoorbeeld een arbeidsongeval, ongezonde werkomstandigheden, een gebrekkig product, een hondenbeet, et cetera. Kom alles te weten over letselschade!

Klik hier!

Praktijkvoorbeeld

Loodgieter met orthopedisch letsel

Jan raakte betrokken bij een ernstig ongeval waarbij zijn knie en onderbeen niet meer normaal functioneerde.

Veelgestelde vragen

Smartengeld, wat is dat?

Smartengeld dient als compensatie voor de door u geleden immateriële schade. Smartengeldbedragen zijn over het algemeen laag in Nederland. De hoogte van het smartengeld wordt ondermeer bepaald door uw leeftijd op het moment van het ongeval, de ernst van uw letsel, de medische behandelingen die u daarvoor moet of heeft moeten ondergaan, het percentage functionele invaliditeit en de beperkingen (werk, leefsituatie en sociale situatie) die uw klachten met zich mee brengen.